Velkommen til Nordvestkirken

Det vigtigste budskab i universet!

Gud sendte sin egen søn, Jesus Kristus, til denne verden for at redde den.

Jesus er selv Gud og har altid eksisteret. Omkring år 0 lod han sig føde som et menneske.

Han levede det liv vi skulle have levet og døde den død vi havde fortjent.

 

Konsekvens

Hvis vi tror på ham, skal vi aldrig dø. Jo, de fleste af os skal nok dø fysisk for en periode. Men vores sjæl vil leve videre, og når denne tidsalder hører op, skal vores sjæl igen forenes med vores krop i en fornyet udgave. Og vi skal leve til evig tid på denne jord i en ligeledes fornyet udgave!

Derfor er det afgørende, at alle møder Jesus og ikke står ham imod. Og derfor findes Nordvestkirken. Her kan "gamle" møde ham igen og igen - og nye kan møde ham for første gang.

 

Nordvestkirken
En kirke er ikke en bygning. En kirke er menigheden - altså menneskene. Derfor er fællesskabet afgørende for os. Både hele menigheden, de små og mere fortrolige fællesskaber, og de mere aldersrelaterede fællseskaber for børn, juniorer, teenagere og unge.

Vi samles alle sammen søndag formiddag for at møde Jesus og for at fejre det han har gjort for os! Herudover har vi undervisningsaftener, temadage, lejre og meget andet.

Nyheder fra Luthersk Mission

30/06/2015 - 03:06

52-årige Bonnie Myhre fra Hillerød, var på sin første børnelejr, da hun var 11 år. Og det var lidt tilfældigt. Hendes mor manglede pasningsmulighed i en del af sommerferien. Hun så en annonce i avisen for pigelejr på LM’s lejrsted Vesterpris i Tisvilde og greb chancen og meldte sin datter til.

Lejrlivet gjorde Jesus stor for mig

”Jeg er vokset op i et hjem uden bibel, men lejren var ikke mit første møde med kristendom,” siger Bonnie Myhre. Hun gik nemlig til juniorklub i et nabohjem.

Det var dog noget særligt for hende at høre om Jesus på lejrene.

29/06/2015 - 10:22

En ny rapport med navnet Projekt God Forkyndelse ser nærmere på forkyndelsen i Luthersk Mission og 10 andre lignende missionske organisationer i Danmark.

Det er organisationerne selv, der satte undersøgelsen i gang i 2013.

Hvad er god forkyndelse i 2010'erne?

Målet var at undersøge forkyndelsen og svare på, hvad der kendetegner den gode forkyndelse i dag.

26/06/2015 - 00:24

Én dag om året øges den gående trafik markant i krydset mellem Frederiksborgvej og Rådvadsvej i Emdrup, København, med retning mod Utterslev Mose. Det sker, når Emdrup Kirke og Nordvestkirken afholder deres fælles Sankt Hans arrangement dér.

Det har de to kirker gjort siden slutningen af 80’erne, og igen i år deltager rigtig mange fra lokalområdet.