Velkommen til Nordvestkirken

Frimenighed køber Folkekirke

Nordvestkirken fra Luthersk Mission har købt Utterslev Kirke.

Til november kommer der igen liv i den tidligere Utterslev Kirke, der for et år siden blev taget ud af den folkekirkelige drift. Den karakteristiske hvide kirkebygning overtages nemlig af frimenigheden Nordvestkirken, der flytter fra Emdrup Torv til Utterslev Torv. Og det betyder, at der igen bliver gudstjeneste søndag formiddag i bygningen.

Det bliver i en fri form, hvor sang primært vil bliver suppleret af et band med elektriske instrumenter og moderne toner.

Fordi frimenigheden ikke har ansat nogen præst, er ugens prædikant forskellig fra gang til gang.

”Det synes jeg er en styrke, for det gør prædikerne mere alsidige,” fortæller Simon Harstad, der er menighedsrådsformand i Nordvestkirken.

Utterslev Kirke var sat til salg for 10,2 millioner kroner, men salgsprisen endte på 6,5 millioner. Det skyldes en klausul om, at bygningen skal videreføres som kirke. Ellers ville den overgå til Københavns Kommune. Nordvestkirken finansierer købet ved salg af sin hidtidige bygning på Frederiksborgvej 179.

Baggrunden for flytningen er, at frimenigheden er vokset ud af de hidtidige lokaler. Nu glæder medlemmerne sig til at tage de nye og bedre faciliteter i brug. Der er mange unge og børnefamilier i frimenigheden, og derfor er der sang og bibelhistorier for børn i to aldersgrupper hver søndag, samtidig med at de voksne hører en prædiken.

Simon Harstad understreger, at gudstjenesterne også fremover vil være åbne for alle, uanset om man er medlem af frimenigheden eller ej.

Til jul sælger Nordvestkirken juletræer på torvet, fordi de gerne vil have en god kontakt til deres nye naboer.

At Nordvestkirken er en frimenighed betyder, at den har samme bekendelse og værdigrundlag som Folkekirken, men organisatorisk er uafhængig af den.

 

Det vigtigste budskab i universet!

Gud sendte sin egen søn, Jesus Kristus, til denne verden for at redde den.

Jesus er selv Gud og har altid eksisteret. Omkring år 0 lod han sig føde som et menneske.

Han levede det liv vi skulle have levet og døde den død vi havde fortjent.

 

Konsekvens

Hvis vi tror på ham, skal vi aldrig dø. Jo, de fleste af os skal nok dø fysisk for en periode. Men vores sjæl vil leve videre, og når denne tidsalder hører op, skal vores sjæl igen forenes med vores krop i en fornyet udgave. Og vi skal leve til evig tid på denne jord i en ligeledes fornyet udgave!

Derfor er det afgørende, at alle møder Jesus og ikke står ham imod. Og derfor findes Nordvestkirken. Her kan "gamle" møde ham igen og igen - og nye kan møde ham for første gang.

 

Nordvestkirken
En kirke er ikke en bygning. En kirke er menigheden - altså menneskene. Derfor er fællesskabet afgørende for os. Både hele menigheden, de små og mere fortrolige fællesskaber, og de mere aldersrelaterede fællseskaber for børn, juniorer, teenagere og unge.

Vi samles alle sammen søndag formiddag for at møde Jesus og for at fejre det han har gjort for os! Herudover har vi undervisningsaftener, temadage, lejre og meget andet.