Velkommen til Nordvestkirken

Det vigtigste budskab i universet!

Gud sendte sin egen søn, Jesus Kristus, til denne verden for at redde den.

Jesus er selv Gud og har altid eksisteret. Omkring år 0 lod han sig føde som et menneske.

Han levede det liv vi skulle have levet og døde den død vi havde fortjent.

 

Konsekvens

Hvis vi tror på ham, skal vi aldrig dø. Jo, de fleste af os skal nok dø fysisk for en periode. Men vores sjæl vil leve videre, og når denne tidsalder hører op, skal vores sjæl igen forenes med vores krop i en fornyet udgave. Og vi skal leve til evig tid på denne jord i en ligeledes fornyet udgave!

Derfor er det afgørende, at alle møder Jesus og ikke står ham imod. Og derfor findes Nordvestkirken. Her kan "gamle" møde ham igen og igen - og nye kan møde ham for første gang.

 

Nordvestkirken
En kirke er ikke en bygning. En kirke er menigheden - altså menneskene. Derfor er fællesskabet afgørende for os. Både hele menigheden, de små og mere fortrolige fællesskaber, og de mere aldersrelaterede fællseskaber for børn, juniorer, teenagere og unge.

Vi samles alle sammen søndag formiddag for at møde Jesus og for at fejre det han har gjort for os! Herudover har vi undervisningsaftener, temadage, lejre og meget andet. 

Nyhedsbrev

Nyhedsbrevet udsendes en gang om ugen med informationer om søndagens gudstjeneste og kommende arrangementer i kirken.

Tilmeld dig til Nordvestkirkens nyhedsbrev her

Nyheder fra Luthersk Mission

26/09/2016 - 12:08

”LM får en velkvalificeret ny medarbejder til sin forsyningstropper,” fortæller LM resursechef Johnny Lindgreen.

Han henviser blandt andet til at Pauline Stokholm indtil 2013 arbejdede på LM’s sekretariat som administrativ koordinator.

Den nye teamkoordinator er uddannet officer fra Flyvevåbnet og har i en årrække boet i USA sammen med sin mand, Jan, og deres børn.

Parret har tre piger i alderen 15-20 og er tilknyttet Hillerød Frimenighed, der er en frimenighed under LM.

23/09/2016 - 06:07

165 mænd, stort set alle fra Jylland, deltog lørdag den 17. september i Mandekonference på Vejle Stadion.

Mon det er et sted, hvor der bliver fyret traditionelle jokes af om kvinder?

Det skete et par gange indledningsvis, men så var det også overstået.

21/09/2016 - 10:00

Tanzanierne er rigtig glade for at læse kristne bøger. 

Faktisk er der så stor efterspørgsel på bibler, traktater og anden kristen litteratur, at LM's litteraturforlag i Tanzania, Soma Biblia, har svært ved at følge med.

Over en halv million kristne bøger blev solgt i 2015 og over 1,5 millioner traktater, blade og småskrifter. Lagrene tømmes så hurtigt, at der er brug for genoptryk af flere af forlagets udgivelser.