Velkommen til Nordvestkirken

Det vigtigste budskab i universet!

Gud sendte sin egen søn, Jesus Kristus, til denne verden for at redde den.

Jesus er selv Gud og har altid eksisteret. Omkring år 0 lod han sig føde som et menneske.

Han levede det liv vi skulle have levet og døde den død vi havde fortjent.

 

Konsekvens

Hvis vi tror på ham, skal vi aldrig dø. Jo, de fleste af os skal nok dø fysisk for en periode. Men vores sjæl vil leve videre, og når denne tidsalder hører op, skal vores sjæl igen forenes med vores krop i en fornyet udgave. Og vi skal leve til evig tid på denne jord i en ligeledes fornyet udgave!

Derfor er det afgørende, at alle møder Jesus og ikke står ham imod. Og derfor findes Nordvestkirken. Her kan "gamle" møde ham igen og igen - og nye kan møde ham for første gang.

 

Nordvestkirken
En kirke er ikke en bygning. En kirke er menigheden - altså menneskene. Derfor er fællesskabet afgørende for os. Både hele menigheden, de små og mere fortrolige fællesskaber, og de mere aldersrelaterede fællseskaber for børn, juniorer, teenagere og unge.

Vi samles alle sammen søndag formiddag for at møde Jesus og for at fejre det han har gjort for os! Herudover har vi undervisningsaftener, temadage, lejre og meget andet.

Nyheder fra Luthersk Mission

22/05/2015 - 12:08

Politik i kristent perspektiv er titlen på et nyt valgfag på Luthersk Missions Højskole (LMH) dette forår.

Det er en del af virkeliggørelsen af skolens seks indsatsområder for perioden 2015-17.

”LMH er en bibelskole i højskolens rammer. Derfor er et af vores formål også at formidle for eksempel demokratisk oplysning, så vi kan hjælpe eleverne til at leve som kristne medborgere i det danske samfund,” forklarer forstander Henrik Nymann Eriksen.

Derfor hedder to af indsatsområderne ”Kristen i verden” og ”Demokratisk dannelse”.

21/05/2015 - 10:47

Mulighed for at være sammen med andre og opleve et menneskeligt fællesskab.

Det er den væsentligste årsag til, at Erich Link og Anette Braüner kommer på Café Kilden i Herning lige så tit, som det er muligt.

Begge brugere er kommet i caféen i mange år. Anette i cirka otte år og Erich i alle de ti år, værestedet har eksisteret. De er begge meget glade for de mange aktiviteter, der er i ugens løb.

Mandag den 11. maj blev Café Kildens tiårs fødselsdag fejret med mange gæster, kagemand, sange og taler.

20/05/2015 - 12:19

Lisette Krüger fra LM-Kids bød velkommen til Børne- og Juniorstævne til de mange, som sad på stole og tæpper rundt på Solbakkens grønne plæne, med de flotte bøgetræer som ramme om stedet.

Derefter kom elever fra Løgumkloster Efterskole (LME’erne) på banen. Først med lidt morgengymnastik, så nogle dejlige børnesange og gospelsang og endelig et flot, flot dukketeater.

Levendegjort bibelfortælling i børnehøjde

Birgitte Kousgaard tog os med på en lille piges ufrivillige rejse til et fremmed land, bortført af nogle af Israels fjender.