Velkommen til Nordvestkirken

Det vigtigste budskab i universet!

Gud sendte sin egen søn, Jesus Kristus, til denne verden for at redde den.

Jesus er selv Gud og har altid eksisteret. Omkring år 0 lod han sig føde som et menneske.

Han levede det liv vi skulle have levet og døde den død vi havde fortjent.

 

Konsekvens

Hvis vi tror på ham, skal vi aldrig dø. Jo, de fleste af os skal nok dø fysisk for en periode. Men vores sjæl vil leve videre, og når denne tidsalder hører op, skal vores sjæl igen forenes med vores krop i en fornyet udgave. Og vi skal leve til evig tid på denne jord i en ligeledes fornyet udgave!

Derfor er det afgørende, at alle møder Jesus og ikke står ham imod. Og derfor findes Nordvestkirken. Her kan "gamle" møde ham igen og igen - og nye kan møde ham for første gang.

 

Nordvestkirken
En kirke er ikke en bygning. En kirke er menigheden - altså menneskene. Derfor er fællesskabet afgørende for os. Både hele menigheden, de små og mere fortrolige fællesskaber, og de mere aldersrelaterede fællseskaber for børn, juniorer, teenagere og unge.

Vi samles alle sammen søndag formiddag for at møde Jesus og for at fejre det han har gjort for os! Herudover har vi undervisningsaftener, temadage, lejre og meget andet.

Nyheder fra Luthersk Mission

01/09/2015 - 13:00

På en fin sommersøndag var der ganske fuldt i samlingssalen på ”Seniorgården” i Tarm, hvor Tarm Frimenighed har til huse.

Siden frimenighedens begyndelse pinsedag i 2004 har man ikke haft sin egen præst.

Forkyndelsen ved gudstjenesterne er blevet varetaget af forskellige, primært lægprædikanter fra LM.

Andreas Ipsen blev indsat som præst under bøn og håndspålæggelse af menighedens formand, Alex D. Karlsen og af Steen Sulkjær.

29/08/2015 - 04:45

”Børn er en af Guds bedste gaver til os. Derfor skal vi give dem det bedste, der findes, nemlig evangeliet om Jesus.”

Det siger Janne Bak-Pedersen, der netop er blevet ansat som børnekonsulent for Østdanmark i Luthersk Missions Børn og Unge. Hun begynder i sit nye job den 1. september.

Hun fortæller om en gammel dame, der har sagt: ”Der bør altid være børn til stede!” og siger:

”Jeg har ofte tænkt, at hun har ret. Børns tilstedeværelse gør noget godt for os, det holder os nærværende og konkrete, også når det gælder at modtage og dele evangeliet.”

28/08/2015 - 01:33

I disse dage kan du gå i apple-store eller google-butik på din smartphone eller tablet og finde appen: BibelTid.

BibelTid er en gratis app, som giver dig mulighed for at læse Biblen på dine digitale enheder og samtidig tilbyder læseplaner, påmindelser og mulighed for at læse sammen med andre.